Πληθυσμιακή κατανομή στη Σαμοθράκη από το έτος 2011 της τελευταίας απογραφής του πληθυσμού της χώρας μας.