Λίγα λόγια για την εκτίμηση του Δ.Σ. του Συλλόγου για την εκδήλωση της 22/04/2018, αναφορά στα θετικά και τα αρνητικά καθώς και στη δέσμευση του Δ.Σ. για όλα αυτά.