Δείτε τα παρακάτω video που παρουσιάζουν την συντήρηση της ΝΙΚΗΣ στο Λουβρο.

https://www.youtube.com/watch?v=LDOVIliEX7w

https://www.youtube.com/watch?v=R5D2gVIA2E0

https://www.youtube.com/watch?v=WjyKmhJDVqg

https://www.youtube.com/watch?v=0od-5RSCBfc

https://www.youtube.com/watch?v=jQqogpqKyrI